Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

J

J, Hermanianto
Jachja, Jajat
Jakaria, .
Jarmani, S.N
Jaswandi, ., Faculty of Animal Science, Andalas University, Padang
Jatmiko, C.B
Jelan, Z. A., Universiti Putra Malaysia
Jelan, Z.A
Jelantik, I.G.N
Joseph, G
Juariah, Siti
Juarini, E
Juarini, E.
Jujur, N., Center for Technology Services, Agency for the Assessment and Application of Technology
Julendra, H., BPPTK LIPI
Julendra, Hardi
Juniantito, V., FKH IPB

1 - 17 of 17 Items